Eén van mijn basiswaarden is respect in de brede zin van het woord. Respect voor mensen, kinderen, dieren, de natuur,…. We zijn allemaal levende wezens. Niemand is beter dan iemand anders. Alles begint met respect voor jezelf. Als jij geen respect hebt voor jezelf waarom zouden anderen jou dan respecteren?

Respect betekent iemand of iets aanvaarden zoals het is. We hebben maar 1 leven en we moeten er het beste van maken. We hebben maar 1 wereld en we moeten daar liefdevol mee omgaan en niet uitbuiten.

Oorzaak

Als je geen of weinig respect hebt voor jezelf dan cijfer je je volledig weg. De oorzaak is waarschijnlijk ergens in jouw verleden te vinden. Eénmaal gaan we hiernaar op zoek. Vanaf het tweede gesprek gaan we concreet aan zelfrespect werken. We doen dit met een stappenplan dat jij zelf bepaalt. We werken toekomst gericht. Hoe krijg jij meer respect voor jezelf?

Zelfrespect opbouwen

Ik wil aan mijn zelfrespect werken.